29 Εισπνοές Ατομική Έκθεση 2015 | Χριστίνα Φοίτου | Ζωγράφος - Performer
logo-mini

29 ΕΙΣΠΝΟΕΣ

29 Εισπνοές

29 Εισπνοές

Ατομική Έκθεση 2015 – Γκαλερί περί τεχνών Καρτέρης
Εισπνοή Ι [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 44x90εκ.]
Εισπνοή Ι [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 44x90εκ.]
Εισπνοή ΙII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 33x42εκ.]
Εισπνοή ΙII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 33x42εκ.]
Εισπνοή V [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 40x94εκ.]
Εισπνοή V [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 40x94εκ.]
Εισπνοή VII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 93x29εκ.]
Εισπνοή VII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 93x29εκ.]
Εισπνοή IX [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 80x135εκ.]
Εισπνοή IX [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 80x135εκ.]
Εισπνοή XI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 127x135εκ.]
Εισπνοή XI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 127x135εκ.]
Εισπνοή XIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 57x58εκ.]
Εισπνοή XIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 57x58εκ.]
Εισπνοή XV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 37x59εκ.]
Εισπνοή XV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 37x59εκ.]
Εισπνοή XXVI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 28x40εκ.]
Εισπνοή XXVI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 28x40εκ.]
Εισπνοή XXIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 98x100εκ.]
Εισπνοή XXIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 98x100εκ.]
Εισπνοή XXI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 86x90εκ.]
Εισπνοή XXI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 86x90εκ.]
Εισπνοή XIX [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 65x60εκ.]
Εισπνοή XIX [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 65x60εκ.]
Εισπνοή XVIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 57x64εκ.]
Εισπνοή XVIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 57x64εκ.]
Εισπνοή XVII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 50x123εκ.]
Εισπνοή XVII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 50x123εκ.]
Εισπνοή XXVII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 44x60εκ.]
Εισπνοή XXVII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 44x60εκ.]
Εισπνοή XXVIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 69x117εκ.]
Εισπνοή XXVIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 69x117εκ.]
Εισπνοή IΙ [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 104x43εκ.]
Εισπνοή IΙ [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 104x43εκ.]
Εισπνοή ΙV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 33x42εκ.]
Εισπνοή ΙV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 33x42εκ.]
Εισπνοή VI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 49x93εκ.]
Εισπνοή VI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 49x93εκ.]
Εισπνοή VIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 168χ90εκ.]
Εισπνοή VIII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 168χ90εκ.]
Εισπνοή X [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 117x82εκ.]
Εισπνοή X [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 117x82εκ.]
Εισπνοή XII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 63x46εκ.]
Εισπνοή XII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 63x46εκ.]
Εισπνοή XVI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 15x21εκ.]
Εισπνοή XVI [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 15x21εκ.]
Εισπνοή XIV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 24x30εκ.]
Εισπνοή XIV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 24x30εκ.]
Εισπνοή XX [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 108x110εκ.]
Εισπνοή XX [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 108x110εκ.]
Εισπνοή XXII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 94x92εκ.]
Εισπνοή XXII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 94x92εκ.]
Εισπνοή XXII [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 94x92εκ.]
Εισπνοή XXIV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 57x70εκ.]
Εισπνοή XXV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 85x101εκ.]
Εισπνοή XXV [2015, ακρυλικά και κάρβουνο σε ύφασμα, 85x101εκ.]

Details

  • Ημερομηνία
    15 Δεκεμβρίου, 2015
  • Λίστα

Τα έργα που ακολουθούν αποτέλεσαν το υλικό της ατομικής έκθεσης "29 Εισπνοές" στην γκαλερί "Περί Τεχνών Καρτέρης" τον Δεκέμβριο του 2015. Η 29η Εισπνοή αφορούσε στο βίντεο "Νυχτερινός Προσκυνητής".