Νυχτερινός Προσκυνητής | Performance | Χριστίνα Φοίτου
logo-mini

Νυχτερινός Προσκυνητής

Εικαστική Βιντεογράφηση 2015

"Δημιουργώντας έναν έντονο διάλογο που εξελίσσεται μέσω της κιναίσθησης"